IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0-beta0037

IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (137.57 MB)
IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (190.68 MB)

Dangl Docu