IPA.BCFier Assets for Version 3.0.0-beta0164

IPA.Bcfier.Setup_Windows_X64.exe (155.56 MB)
IPA.Bcfier_Unzipped_Windows_X64.zip (215.10 MB)

Dangl Docu